Skip to content

Privacybeleid

PRIVACYBELEID – AANGEPAST Juni 2021

In dit privacybeleid informeert Sidekix BV (hierna: Sidekix) u over zichzelf, over hoe er met uw (persoons)gegevens wordt omgegaan en over uw privacyrechten. Dit privacybeleid is enkel van toepassing op verwerkingen waarbij Sidekix de verwerkingsverantwoordelijke is, zoals gedefinieerd door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG).

1. WIE IS SIDEKIX?

Sidekix is in 2001 begonnen als print-, mail- en verzendhuis. Inmiddels is Sidekix uitgegroeid tot een veelzijdige en actieve partner op het gebied van marketing, communicatie en fulfilment. Sidekix biedt een groot scala aan diensten op het gebied van:
• Event & Ticket service;
• Incentive & Prijsbegeleiding;
• Ledenwerving;
• Loyalty & Ledenbeheer;
• Servicedesk;
• Webshop & E-fulfilment.

Meer informatie over Sidekix kan hier worden gelezen

2. WAAROM WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKT?

De gegevens die u aan Sidekix verstrekt via uw gebruik op deze website, zijn onder meer nodig om het door u gevraagde te kunnen leveren of verlenen. Ook wordt het gebruikt voor het ontwikkelen en verbeteren van deze site.

2.1. WAT ZIJN DE DOELEINDEN VAN DE VERWERKTE (PERSOONS)GEGEVENS?

De gegevens die u heeft ingevuld op de website en door ons worden verwerkt gebruiken wij om:
• een offerte op te kunnen maken en te versturen;
• een sollicitatie in behandeling te kunnen nemen;
• onze nieuwsbrief naar u te kunnen sturen;
• de website (verder) te ontwikkelen en te verbeteren.
• de website van Sidekix goed te laten werken
• onze diensten goed uit te voeren;
• klanten en consumenten te benaderen voor nadere kennismaking ;
• te voldoen aan de eisen en regels zoals gesteld in de wet;
• onze diensten te verbeteren.

2.2. (PERSOONS)GEGEVENS JONGER DAN 18 JAAR

Sidekix heeft niet de intentie of het doel gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar, tenzij een ouder of voogd hiervan op de hoogte is. Bijvoorbeeld in het geval van een sollicitatie (vakantiewerk e.d.). Er kan echter geen controle worden uitgeoefend of een bezoeker ouder is dan 18. Indien u overtuigd bent dat er door ons gegevens van een minderjarige zijn verzameld zonder toestemming van een ouder of voogd, verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

3. WELKE (PERSOONS)GEGEVENS WORDEN ER DOOR SIDEKIX VERWERKT?

Sidekix vraagt en verwerkt alleen (persoons)gegevens die noodzakelijk zijn om het gewenste doel te bereiken, wanneer daar expliciet toestemming voor is gegeven of op basis van een wettelijke verplichting. De (persoons)gegevens die kunnen worden verzameld bestaan uit:
– personalia zoals naam, telefoonnummer en e-mailadres;
– interactiegegevens, zoals cookies;
– IP-adres en klikgedrag;
– overige gegevens die u vrijwillig verstrekt.

Indien u enkel de benodigde informatie verstrekt en geen gebruikmaakt van de opt-in, heeft dit geen gevolgen voor de werkzaamheden die Sidekix verricht. Indien u de noodzakelijke gegevens niet wilt verstrekken, kan Sidekix haar werkzaamheden niet verrichten waardoor het door u gevraagde niet geleverd dan wel verleend kan worden.

3.1. VERWERKTE (PERSOONS)GEGEVENS

De (persoons)gegevens die door Sidekix worden verwerkt bij gebruik van de website zijn afhankelijk van datgeen dat door u op de website wordt gedaan. Hieronder geven we een kort overzicht van de (persoons)gegevens die worden verwerkt op basis van activiteit op de website.
– Vacature: er wordt door Sidekix uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, cv en sollicitatiebericht verwerkt.
– Offerteaanvraag: er wordt door Sidekix uw naam, e-mailadres, onderwerp van het bericht en inhoud van het bericht verwerkt.
– Contactformulier: er wordt door Sidekix uw naam en e-mailadres verwerkt.
– Nieuwsbrief: er wordt door Sidekix uw naam en e-mailadres verwerkt.
– Sidekix is niet verantwoordelijk voor de juistheid van de (persoons)gegevens die door het individu worden verwerkt in de daarvoor bestemde contactmogelijkheden. Indien u (persoons)gegevens vermeldt die niet verplicht zijn om te noemen worden deze ook door Sidekix verwerkt.

Er wordt door Sidekix altijd om telefoonnummer en mailadres gevraagd. Het telefoonnummer is noodzakelijk om een eerste contact op te nemen met de persoon in kwestie. Het mailadres is nodig voor het toesturen van documentatie.

Het gebruik van cookies wordt verderop in dit privacybeleid toegelicht.

4. HOELANG WORDEN (PERSOONS)GEGEVENS BEWAARD?

(Persoons)Gegevens worden na verwerking niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Uiteraard kan er te allen tijde beroep worden gedaan op een individu zijn recht van vergetelheid. Uitzonderingen zijn situaties waarin het op grond van wet- en regelgeving voor Sidekix verplicht is de (persoons)gegevens langer te bewaren.

4.1.WAT IS DE BEWAARTERMIJN?

Op grond van AVG is er geen concrete bewaartermijn voor (persoons)gegevens. Sidekix bepaalt het bewaartermijn van de (persoons)gegevens op basis van het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Op basis hiervan zijn er bewaartermijnen opgezet.
– Sollicitatiegegevens worden maximaal vier weken na afwijzing bewaard, tenzij toestemming is gegeven de gegevens één jaar te bewaren.
– (Persoons)Gegevens voor offerteaanvragen en contactformulieren worden maximaal 2 jaar bewaard of tot er door het individu zelf aangegeven de gegevens te willen laten verwijderen.
– (Persoons)Gegevens voor het verstrekken van de nieuwsbrief worden verwijderd bij afmelding voor de nieuwsbrief.
– Als in de wet- en regelgeving een ander bewaartermijn is vastgelegd dan eerder door Sidekix is genoemd, houdt Sidekix zich aan het wettelijke bewaartermijn. De (persoons)gegevens worden dan verwijderd uit de actieve administratie zodra deze niet meer noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor deze zijn verzameld.

5. COOKIES

Sidekix maakt met deze website gebruik van cookies (zie ook autoriteit persoonsgegevens) en soortgelijke technieken (hierna: cookies) waarmee (persoons)gegevens voor verschillende doeleinden worden verwerkt. Cookies zijn kleine tekstbestanden dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van de computer, tablet of smartphone waarmee de website wordt bezocht. De door de cookies gegenereerde informatie over gebruik van de website wordt overgebracht naar de server van de website host. De website host gebruikt de informatie vervolgens om onder andere de gebruikservaring van de website te verbeteren of om te analyseren hoe de website wordt bezocht. Cookies worden onder andere gebruikt voor het bieden van extra functionaliteiten en om inzicht te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken.

Bij uw eerste bezoek aan de website van Sidekix bent u door middel van een pop-up geïnformeerd over deze cookies.

5.1. WELK SOORT COOKIES KUNNEN WORDEN GEPLAATST?

Voor het plaatsen van bepaalde cookies, de zogenoemde technische cookies, functionele cookies en zuiver cookies, heeft Sidekix geen toestemming van de bezoeker nodig. De cookies zijn namelijk nodig om de website operationeel te maken. Voor andere cookies (zoals tracking cookies) is het nodig vooraf toestemming te hebben van het individu, alvorens deze op de harde schijf van het individu worden geplaatst. Meer informatie over cookies is te lezen via deze link.

Onderstaande gegevens geven weer welke cookies door Sidekix worden gebruikt, waarom de cookies worden gebruikt en indien bekend hoelang de gegevens worden bewaard.

Organisatie: Google / Google Tag Manager
Waarde: https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id=GTM-T7VBKDM
Uitleg: Google (www.google.com) beheert het Google Display Netwerk, een verzameling van miljoenen websites en mobiele applicaties die worden aangedreven door display-advertenties, waaronder veel Google-services zoals YouTube. Google beheert ook het digitale advertentieplatform DoubleClick: de basis voor advertentietechnologie om digitale advertenties te maken, uit te voeren en te beheren voor kopers, makers en verkopers ter wereld. Het DoubleClick-platform omvat de DoubleClick Advertising Exchange en Double Click Bid Manager. Ga naar http://www.google.com/intl/en/privacy.html voor meer informatie over hoe we informatie verzamelen en gebruiken voor online adverteren.
Volledige informatie: https://apps.ghostery.com/nl/apps/google_tag_manager
Bewaartermijn: Wordt niet bekendgemaakt door Google.

Organisatie: Gravatar
Waarde: https://secure.gravatar.com/avatar/fbc44977ec14665bc615577fe8628073?s=26&d=mm&r=g
Uitleg: Gravatar is een afbeelding die je van site naar site volgt en naast je naam verschijnt wanneer je dingen doet zoals reageren of posten op een blog.
Volledige informatie: https://apps.ghostery.com/apps/gravatar
Bewaartermijn: Wordt niet bekendgemaakt door Gravatar.
* IP-adressen worden geanonimiseerd, er worden geen volledige IP-adressen gedeeld.
Via deze website wordt een cookie geplaatst van het bedrijf Google, als deel van de ‘Google Analytics’-dienst die door Sidekix wordt gebruikt om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe u als bezoeker deze website gebruikt. Sidekix staat Google toe de verkregen analytische informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Uw IP-adres wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd. Deze informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen ten behoeve van hun doeleinden of als zij hiertoe wettelijk verplicht is. Sidekix heeft hier geen invloed op. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield Principles en is aangesloten bij het Privacy Shield Programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel.

Google Recaptcha
ReCaptcha is een beveiligingsvorm van Google die checkt of echte mensen ons contactformulieren invullen en geen spam bot. Sidekix gebruikt de reCAPTCHAservice van Google Inc. (Google) om gegevens te beschermen die verstuurd worden via deze website. Die functie controleert of een bericht wel door een persoon wordt verstuurd, om zo te voorkomen dat ‘spam bots’ bijvoorbeeld automatisch berichten sturen of commentaren achterlaten. Hierbij worden uw IP adres en mogelijk ook andere data verstuurd om Google reCAPTCHA te laten werken. De inhoud van een bericht wordt hiervoor verstuurd naar en verwerkt door Google. Het IP adres wordt hierbij afgekort en daardoor anoniem gemaakt in landen die deel uitmaken van de EU en staten die deelnemen aan het verdrag voor het Europese economische gebied. In uitzonderingsgevallen wordt een IP adres volledig doorgegeven aan een Google server in de Verenigde Staten en daar afgekort. Namens de bezitter van deze website gebruikt Google deze gegevens om uw gebruik van deze dienst te evalueren. Het IP adres dat reCAPTCHA doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere data van Google.
Deze cookies van Google kunnen geplaatst worden wanneer u gebruik maakt van deze diensten van Google die op verschillende pagina’s op onze site voorkomen. Het betreft o.a. de cookies::
SIDCC = Om de voorkeursinstellingen te onthouden en functies van de module ReCaptcha op onze website te meten. Bewaartijd is 3 maanden.
SAPISID = Om de voorkeursinstellingen te onthouden en functies van de module ReCaptcha op onze website te meten. Bewaartijd is 2 jaar.
APISID = Om de voorkeursinstellingen te onthouden en functies van de module ReCaptcha op onze website te meten. Bewaartijd is 2 jaar.
SID = Om de voorkeursinstellingen te onthouden en functies van de module ReCaptcha op onze website te meten. Bewaartijd is 2 jaar.
Voor meer informatie, lees de Google reCAPTCHA Privacyverklaring.

5.2.INSTELLINGEN VAN COOKIES WIJZIGEN

De instellingen van de browser waarmee het individu op de website komt kunnen worden aangepast, waardoor de browser in kwestie anders omgaat met cookies. Het beperken of niet accepteren van cookies kan echter van invloed zijn op het functioneren van de website. Klik hier om te lezen hoe u cookies kunt weigeren en/of verwijderen.

5.3. COOKIES DOOR DERDEN

Er worden op de website van Sidekix geen andere Cookies geplaatst door derden.

5.4. LINKS NAAR SITES VAN DERDEN

Op de website van Sidekix staan hyperlinks naar websites die niet onder de verantwoordelijkheid van Sidekix vallen. Deze websites van derden kunnen informatie over u bijhouden. Sidekix heeft geen controle over de gegevens die deze websites verzamelen en welke activiteiten zij uitvoeren. Sidekix is niet betrokken, noch verantwoordelijk voor de informatie die door u wordt verstrekt aan deze websites. Het is daarom aan te raden dat u bij bezoek van een website van derden altijd het privacybeleid leest.

6. PROFILERING

Profilering betekent dat er op basis van automatisch verzamelde informatie over een individu (of groep individuen) wordt bepaald om welke categorie of groep deze wordt geplaatst. Hierbij worden onder andere de karakteristieken en gedragspatronen gebruikt. Hierdoor kunnen analyses en voorspellingen worden gemaakt over de interesses en het gedrag van de individu.

Sidekix maakt gebruik van profilering voor het verbeteren van de website-ervaring (marketingdoeleinden), mits daar toestemming voor is gegeven.

6.1. WAARVOOR GEBRUIKT SIDEKIX PROFILERING?

Met behulp van Google Analytics worden de cookies (zie artikel 5) gebruikt om:
– websitebezoek te genereren;
– ultieme klantervaring te realiseren;
– contactmomenten te optimaliseren.

Voorbeeld: met Google Analytics wordt gekeken welke browser het individu gebruikt voor het bezoeken van de website, zodat kan worden nagegaan welke browser de beste contactmomenten oplevert.

6.2. BEËINDIGEN VAN DE PROFILERING

Wanneer een individu actief de profilering die wordt uitgevoerd met behulp van cookies wordt het gebruik hiervan gestopt.

7. HOE WORDT DE PRIVACY GEWAARBORGD?

Sidekix neemt passende technische en organisatorische maatregelen om de (persoons)gegevens te beschermen. Zo heeft Sidekix een eigen beveiligde server waar de gegevens worden bewaard.

7.1. WORDEN (PERSOONS)GEGEVENS GEDEELD MET ANDEREN.

De (persoons)gegevens worden alleen in overeenstemming met dit privacybeleid gedeeld met derden. De gegevens zijn toegankelijk voor medewerkers van Sidekix die voor het uitvoeren van hun werkzaamheden toegang tot de (persoons)gegevens nodig hebben. Er worden door Sidekix geen (persoons)gegevens verkocht of doorverhuurt aan derden. Medewerkers van Sidekix en de door ons ingeschakelde derden die inzicht in de (persoons)gegevens nodig hebben, zijn verplicht de vertrouwelijkheid van de gegevens te respecteren.

7.1.1. GEGEVENSDELING BINNEN EUROPA

In opdracht van Sidekix kunnen zakelijke dienstverleners bepaalde werkzaamheden uitvoeren namens Sidekix. Dit is toegestaan op basis van een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen van de AVG. Sidekix maakt gebruik van deze zogenoemde verwerkers. Deze verwerkers zijn postvervoerders en hun onderaannemers, veelal PostNL, Sandd, DPD, TransMission, A-B Transport of MyParcel. Sidekix deelt de verwerkte (persoons)gegevens verder alleen als er een wettelijke plicht is om dit te doen, zoals bij een vordering van de politie.

7.1.2. GEGEVENSDELING BUITEN EUROPA

Sidekix deelt geen (persoons)gegevens met organisaties die zich buiten Europa bevinden.

7.1.3 HOE WORDEN (PERSOONS)GEGEVENS BEVEILIGD?

Sidekix neemt de bescherming van uw (persoons)gegevens uitermate serieus. Er worden daarom de nodige maatregelen genomen om de (persoons)gegevens te beveiligen en te beschermen. Zo maakt Sidekix gebruik van firewalls en versleutelmaatregelen. Alleen medewerkers die voor het uitvoeren van hun werkzaamheden de betreffende (persoons)gegevens nodig hebben, hebben hier toegang voor. Deze medewerkers hebben een geheimhoudingsverklaring ondertekend en hebben een privacy awareness voorlichting gevolgd . Sidekix beheerst de informatieprocessen continu en borgt vertrouwelijkheid, integriteit en van bedrijfskritische informatie conform ISO 27001 Alle (persoons)gegevens worden opgeslagen op een locatie die zowel fysiek als technisch goed beveiligd is.
Neemt u contact op via WhatsApp en/of liveChat, dan zijn alle berichten end-to-end gecodeerd en zijn hierdoor alleen door u en Sidekix te lezen. Voor een veilig en juist gebruik acht Sidekix gebruikers bekend met de privacy (instellingen) en servicevoorwaarden van deze dienst / verbonden aan het gebruik van deze applicatie.

8. CONTACT MET SIDEKIX

Voor vragen of verzoeken kan telefonisch of per post contact worden opgenomen met Sidekix, bijvoorbeeld wanneer u wilt weten welke gegevens Sidekix van u heeft, er wijzigingen moeten worden doorgevoerd of als gegevens moeten worden verwijderd. Telefonisch is Sidekix van maandag tot en met vrijdag tijdens kantooruren bereikbaar via het nummer +31 (088) 623 70 00. Ook kan er telefonisch via WhatsApp contact worden opgenomen via het nummer +31 (0)6 27 01 29 22. Post kan gestuurd worden naar het volgende adres:
Loopkantstraat 19
5405 NB, Uden
Ter attentie van Compliance Officer/Functionaris voor de gegevensbescherming.

8.1. RECHT OP INZAGE

Indien Sidekix (persoons)gegevens van u heeft verwerkt, heeft u altijd het recht om een inzageverzoek in te dienen (Artikel 15 Algemene Verordening Gegevensbescherming).

8.2. RECHT OP RECTIFICATIE

Indien Sidekix (persoons)gegevens van u heeft verwerkt, heeft u altijd het recht om eventuele rectificaties aan te geven. Dit is van toepassing wanneer er bijvoorbeeld onjuiste of verouderde (persoons)gegevens in het systeem van Sidekix zijn opgeslagen. Ook als er een aanvulling moet worden gedaan op de (persoons)gegevens kan dit worden gedaan (Artikel 20 Algemene Verordening Gegevensbescherming).

8.3. RECHT OP DATAPORTABILITEIT

Indien Sidekix (persoons)gegevens van u heeft verwerkt, heeft u het recht deze digitaal te ontvangen. Zo kunt u deze gegevens mogelijk doorgeven aan een andere organisatie of Sidekix verzoeken dit direct voor u te doen. Het is dan belangrijk dat er wordt aangegeven welke gegevens overgedragen mogen worden en aan wie (Artikel 20 Algemene Verordening Gegevensbescherming).

8.4. RECHT OP BEPERKING VAN VERWERKING

Indien Sidekix (persoons)gegevens van u heeft verwerkt, is het in enkele gevallen zo dat u een verzoek kunt indienen om de (persoons)gegevens tijdelijk te beperken. Zo kan er worden gecontroleerd of de gegevens correct zijn, alvorens deze verder worden gebruikt. Zodra de gegevens gecontroleerd en eventueel aangepast zijn, wordt de beperking opgeheven (Artikel 20 Algemene Verordening Gegevensbescherming).

8.5. RECHT OM GEGEVEN TOESTEMMING IN TE TREKKEN

Indien Sidekix (persoons)gegevens van u heeft verwerkt, heeft u altijd het recht om toestemming voor bepaalde verwerkingen in te trekken. Er kan dan een beroep worden gedaan op dit recht als u vrijwillig en actief gegevens heeft verstrekt aan Sidekix en deze niet meer noodzakelijk zijn voor het leveren van een dienst of product. Het intrekken van de uw toestemming voor het verwerken van (persoons)gegevens houdt in dat de (persoons)gegevens niet meer worden gebruikt voor het doel waarvoor ze in de eerste plaats zijn verzameld.

8.6. RECHT OP BEZWAAR

Indien Sidekix (persoons)gegevens van u heeft verwerkt, heeft u altijd het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw (persoons)gegevens. Indien u besluit dit te doen, maakt Sidekix in de meeste gevallen eerst een belangenafweging. Tot er meer duidelijkheid is over het al dan niet inwilligen van het bezwaar, wordt verwerking van de (persoons)gegevens beperkt (Artikel 21 Algemene Verodening Gegevensbescherming).

8.7. RECHT OP VERGETELHEID

Indien Sidekix (persoons)gegevens van u heeft verwerkt, heeft u vanuit de AVG in een aantal gevallen het recht om uw (persoons)gegevens te laten wissen (Artikel 17 Algemene Verordening Gegevensbescherming).

8.8. RECHT OM EEN KLACHT IN TE DIENEN OF EEN GERECHTELIJKE PROCEDURE TE STARTEN

Indien u een klacht heeft over het gebruik van de door Sidekix verwerkte (persoons)gegevens over u, kan dit worden gemeld aan Sidekix. Wij doen ons best om u zo goed mogelijk te helpen. U kunt eventueel een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of een gerechtelijke procedure starten bij de rechtbank.

9. WANNEER IS DIT PRIVACYBELEID VOOR HET LAATST GEWIJZIGD?

Juni 2021

9.1. BELANGRIJKE WIJZIGINGEN

N.v.t.