Skip to content

Jouw data is bij ons is veilige gecertificeerde handen

ISO 27001 - Jouw data is bij ons in veilige, gecertificeerde, handen

Binnen onze ondernemingsactiviteiten is veilig databeheer en– beleid een must. Onze klanten stellen dat vandaag de dag terecht als eis. Daarom voldoet Sidekix aan ISO 27001.

Kernwaarde binnen onze Sidekix bedrijfsvoering zijn de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van informatie / klantdata. Opdrachtgevers van Sidekix vertrouwen per slot van rekening hun klantdata, informatie en kennis aan ons toe om aan te wenden / te verwerken binnen ons bedrijfsproces.

Enerzijds bedrijfskapitaal van onze opdrachtgever, anderzijds kwetsbare (persoons)gegevens waar in beide gevallen zorgvuldig mee moet worden omgesprongen. Als trouwe bondgenoot beschermen we jouw data alsof het de onze is. Uiteraard gingen we al buitengewoon zorgvuldig met data om. De ISO 27001 certificering borgt en garandeert als extra bevestiging voor onze klanten en toekomstige relaties dat Sidekix die zorgvuldigheid in acht neemt. Afgemeten naar een internationaal erkende norm.

ISO 9001 - CONTINUE STREVEN NAAR VERBETERING

Met het behalen van het ISO 9001 certificaat hebben we bewezen de bedrijfsprocessen te beheersen en hebben we laten zien dat we continu streven naar verbetering. Onze kwaliteit is aantoonbaar en onze processen efficiënt. Daar kun je op rekenen als je zaken doet met Sidekix.

ISO 14001 - We blijven onze processen verduurzamen

Sidekix is een organisatie met oog voor duurzaamheid. Zodoende kan ISO 14001 niet ontbreken.

Dit certificaat laat zien dat Sidekix niet alleen aandacht heeft voor milieuaspecten, maar dit ook serieus meeneemt in haar bedrijfsprocessen. We hebben hem verdiend doordat we als bedrijf ons milieubeleid blijven ontwikkelen en werken aan het verduurzamen van onze processen.

BOSBEHEER

Duurzaam bosbeheer is niet internationaal bij wet geregeld, toch wordt op internationaal niveau hetzelfde gedacht over het belang van duurzaam bosbeheer: People, Planet en Profit. Wereldwijd zijn FSC® en PEFC de belangrijkste keurmerken op dit gebied. FSC® en PEFC hebben beide hetzelfde doel voor ogen, beide organisaties zetten zich in voor duurzaam bosbeheer. Alleen de weg ernaar toe verschilt.

FSC® staat voor Forest Stewardship Council® (Raad voor Goed Bosbeheer). FSC® is een mondiale, non-profit organisatie die streeft naar verantwoord bosbeheer wereldwijd. FSC stelt standaarden op gebaseerd zijn op principes voor verantwoord bosbeheer die ondersteund worden door ecologische, sociale en economische partijen. Lees meer informatie over de activiteiten en het belang van FSC®.

PEFC staat voor Programme for the Endorsement of Forest Certification. PEFC is een internationaal niet-gouvernementele organisatie die zich inzet om duurzaam bosbeheer wereldwijd te bevorderen door certificering van bosbeheer en de verwerkende bedrijven in de handelsketen, Lees meer informatie over de activiteiten en het belang van PEFC.

Sidekix hoort sinds juli 2019 bij de groeiende groep bedrijven, instellingen en instanties die op een gecertificeerde wijze willen werken en drukwerk willen gebruiken dat een FSC® of PEFC label draagt. Hierbij wordt dus niet alleen gekeken naar de oorsprong van het hout, maar ook naar zaken zoals arbeidsomstandigheden en andere sociale aspecten van de mensen die van het bos leven en werken. FSC-gecertificeerde producten zijn op aanvraag beschikbaar. 

ISO 18295 – Excellente klantenservice contact centers

Om onze excellente klantenservice onafhankelijk aan te tonen, zijn onze contact centers ISO 18295 gecertificeerd. Dit maakt Sidekix en zusterbedrijf YourVoice het zevende en achtste contact center in Nederland waar het certificaat is toegekend. Dit ISO-certificaat gaat over de zogenoemde “service provision”: een verdiepingsslag met betrekking tot de dienstverlening van contact centers.

Het behalen van dit certificaat past in onze ambitie om in alle fasen van de customer journey de hoogst mogelijke kwaliteit voor onze opdrachtgevers te borgen.

Nieuwsberichten